Stany Vaes, nieuw algemeen directeur van Go4Circle 18-07-2018

De zoektocht naar een opvolger van Werner Annaert is afgerond. De raad van bestuur heeft Stany Vaes aangesteld als nieuw algemeen directeur van Go4Circle. Voorzitter Bruno Arts is alvast opgetogen: “Stany beantwoordt volledig aan het profiel dat de raad van bestuur had vooropgesteld. We zochten iemand die samen met het huidige Go4Circle-team op een communicatieve en positieve manier de impact van onze federatie op het beleid, de media en de publieke opinie nog kan verhogen en het belang van onze sector nog meer in de verf kan zetten.”

Ervaring

Stany heeft al heel wat professionele watertjes doorzwommen. Eerst als gespecialiseerd milieujurist in grote zakenadvocatenkantoren, vervolgens als Head Regulatory Affairs van handelsfederatie Comeos, en tot slot als communicatie- en lobbyspecialist bij Whyte Corporate Affairs.

Start op 20 augustus

Stany neemt vanaf 20 augustus zijn functie als algemeen directeur op. Hij voelt zich alvast gesterkt door het huidige Go4Circle-team en de raad van bestuur: “Go4Circle heeft een dagelijks secretariaat met kennis van zaken en een raad van bestuur die duidelijk durft te vernieuwen. Dit is een ideale uitgangspositie om samen het verschil te maken, voor onze leden en deze prachtige sector. Ik wil Werner Annaert en de collega's dan ook graag bedanken voor het harde werk van de voorbije jaren. Mijn eerste doelstelling is duidelijk: behouden wat goed is en durven innoveren waar nodig.”