Selectieve inzamelplichten in de 3 gewesten: een overzicht! 19-01-2017

Op vraag van enkele leden heeft het secretariaat van Go4Circle een overzichtstabel gemaakt met de gelijkenissen, verschillen en bijzonderheden van de selectieve inzamelplichten voor bedrijfsafvalstoffen in het Vlaams, Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest.

Sinds de invoering van de selectieve inzamelplicht van PMD voor bedrijven, moet de afvalstoffenproducent in het Vlaams Gewest 18 stromen apart aanbieden (VLAREMA art.4.3.2). De VLAREMA-5-wijziging zal daar vanaf 1/1/2018 matrassen (een 19de stroom) aan toevoegen. In de ontwerptekst van VLAREMA 6 is een extra verplichte selectieve inzameling voorzien van harde kunststoffen, EPS (airpop) en folies, maar dat is nog lang niet zeker.

Deze selectieve inzamelplicht bij bedrijven gaat nauw samen met het zogenaamde VLAREMA-contract voor de inzameling van bedrijfsrestafval. Bij het inzamelen van vergelijkbaar bedrijfsafval van KMO's door de lokale besturen zijn daarbij enkele uitzonderingen gemaakt.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd voor bedrijven eerst een sorteerplicht voor papier en karton ingevoerd (sinds 2/2/2013). Een jaar later werden daar 6 andere afvalfracties aan toegevoegd. Bovendien zijn bedrijven verplicht een verwerkingscontract met een geregistreerde ophaler af te sluiten.

In het Waals Gewest zijn er 15 afvalfracties te scheiden, al bestaan er voor bepaalde fracties drempels (minimumhoeveelheden). De aparte inzameling van de verschillende fracties werd geleidelijk ingevoerd (gespreid over 3 jaar), maar is sinds 1/1/2017 volledig in voege.

Het secretariaat van Go4Circle heeft een overzichtstabel gemaakt met de gelijkenissen, verschillen en bijzonderheden van deze selectieve inzamelplichten voor bedrijfsafvalstoffen in de 3 gewesten. Dit document is op te vragen via mireille.verboven@go4circle.be.