Productie huishoudelijk restafval in Vlaanderen stabiliseert in 2016, selectief ingezameld afval neemt opnieuw toe 29-11-2017

In 2016 produceerde de Vlaming iets meer afval dan in het jaar voordien. De hoeveelheid restafval bleef nagenoeg gelijk maar per Vlaming werd er 5 kg meer selectief ingezamelde stromen opgehaald. 

Het nieuwe inventarisatierapport voor huishoudelijk afval 2016, dat met een nieuwe meetmethode de doelstellingen van het nieuwe uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen opvolgt, toont een stabilisatie in de hoeveelheid restafval per Vlaming. De totale hoeveelheid afval steeg door extra selectieve stromen die werden ingezameld.

Een uitgebreid persbericht van de OVAM hierover kan opgevraagd worden bij andries.roets@go4circle.be.