PP CIRCULAIR wil recyclagegraad PP verhogen - Go4Circle zet schouders onder project 13-02-2018

Binnen de oproep 'Circulair Ondernemen' van Vlaanderen Circulair startten Centexbel, VKC, essenscia, Agoria, Sirris en Go4Circle een project rond polypropyleen. Doel: de PP-recyclagegraad en de lokale productie van PP met recycled content verhogen. 

Van polypropyleen weten we dat het in Europa, met een jaarlijks verbruik van 9,2 M ton als kunststof en 1,1 miljoen ton als textielvezel, het belangrijkste toegepaste polymeer is en daardoor 20 % van alle verbruikte polymeer vertegenwoordigt. De recyclagegraad van PP is echter nog zeer klein en staat momenteel zeker niet in verhouding tot het grote verbruik van PP door kunststofverwerkers.  Dit vormt een uitstekend fundament  om te onderzoeken of PP meer kan worden gerecycleerd en of er meer continue afzet voor dit recyclaat kan worden gecreëerd

Een absoluut pluspunt is dat er al heel wat bedrijven in België ervaring hebben met de recyclage van PP en dat Belgische verwerkers van PP-granulaten in een aantal toepassingsgebieden heel grote Europese spelers zijn. De meeste PP-producten worden echter nog met virgin polymeren gemaakt, alhoewel een aantal van onze leden ook al producten maakt die volledig uit PP-recyclaat bestaan, denk maar aan straatmeubilair, panelen voor stallen en paletten.

Een eerste stap in het project is het in kaart brengen van grote PP-afvalstromen (groter dan 7 000 ton) die nu nog geen afzet vinden. Belangrijk is ook het identificeren van normeringen die een hinderpaal vormen voor de inzet van recyclaat.

Een onderzoek van eind vorig jaar door European Plastic Converters (EUPC) en Polymer Comply Europe (PCE) wees uit dat de kwaliteit van recyclaat voor verwerkers de belangrijkste hinderpaal is voor het gebruik ervan. Het PP-project beoogt tevens de  functionaliteit van PP-afvalstromen in kaart te brengen en ze te testen op de aanwezigheid van onzuiverheden om ze in overeenstemming te kunnen brengen met de vereiste specificaties van de kunststofverwerkers.

Collectief zullen er verder door alle partners nog netwerkevents georganiseerd worden en opleidingensessies rond 'Design for Recycling' en het gebruik van technische fiches voor kunststofverwerkers.

Onze federatie levert graag haar bijdrage aan dit project. Gezien het grote verbruik van PP in België zijn wij ervan overtuigd dat het ook  mogelijk moet zijn om een afzetmarkt te realiseren voor PP-recyclaten.

Wij vragen graag om jullie bijdrage. Indien jullie weet hebben van grote PP-afvalstromen die nu nog geen afzet vinden of van normeringen die verhinderen dat er PP-recyclaat wordt ingezet, laat het ons weten!

Meer informatie: inge.dewitte@go4circle.be