Opstart project clean site plus 27-02-2018

Met steun van Vlaanderen Circulair werken VAL-I-PAC, Go4Circle, FEMA, Wienerberger en Total aan het optimaliseren van het clean site project.  We willen meer afzetmogelijkheden scheppen voor de ingezamelde folie én de kwaliteit van het ingezamelde materiaal verbeteren.

Door het sluiten van de Chinese grenzen bieden er zich opportuniteiten aan om kunststofafval meer bij ons te verwerken.  De op werven ingezamelde folies is zo'n stroom die voorheen hoofdzakelijk naar China ging.  FEMA, de federatie van bouwhandelaars en Go4Circle sloegen een tijdje geleden de handen in elkaar en vroegen aan VAL-I-PAC om mee stappen te zetten om het huidige systeem van inzameling van folies op werven naar een hoger niveau te brengen.  VAL-I-PAC was enthousiast en kreeg ook Total en Wienerberger meer.  Op die manier is de hele keten, van producent van de kunststof, over de gebruiker tot de inzamelaar en verwerker aanwezig. Vlaanderen Circulair besloot mee de schouders te zetten onder het project.

Op de startmeeting bleek alvast veel enthousiasme om er iets van te maken.  Tal van mogelijke acties werden al besproken.  Het is duidelijk dat moet ingezet worden zowel op het verbeteren van de kwaliteit van het ingezamelde materiaal, op productontwikkeling (beter recycleerbare folie) als op afzetmarktcreatie (terug verwerken in nieuwe folie).  De idee is ook naar boven gekomen om contact te zoeken met kwaliteitssystemen in de bouw zoals Breeam om te zien of er een integratie kan komen van engagementen van aannemers (beter sorteren, gebruik van bepaalde folies...).  Binnen Go4Circle zal dit verder opgevolgd worden in de werkgroep Kunststoffen.