Ook Wallonië aanvaardt verzekeringsvoorstel grensoverschrijdend afvaltransport 25-09-2017

Dankzij Go4Circle en partner Group Casier bestaat er nu een verzekering als alternatief voor de bankwaarborg bij afvalexport. Een exclusiviteit voor leden van Go4Circle en COBEREC! Na Vlaanderen heeft nu ook Wallonië (DSD) dit systeem aanvaard. Infosessies worden voorzien.

De Europese Verordening 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (EVOA) voorziet in art. 6 de 'storting van een borgsom of sluiting van een gelijkwaardige verzekering'.

Op vraag van onze leden heeft Go4Circle de markt geraadpleegd om zo'n verzekering aan te bieden. 

Onze partner Group Casier is er in samenwerking met de internationale verzekeraar Credendo in geslaagd om een kant-en-klare oplossing uit te werken.

De verzekering biedt verschillende voordelen ten opzichte van de bankwaarborg:

  • De verzekering wordt één keer afgesloten voor de verschillende overbrengingsdossiers
  • De kredietlijn kan op elk moment worden aangepast in functie van het aantal lopende dossiers
  • De kosten worden enkel aangerekend voor de effectieve periodes van afvaltransporten, dus niet bij het indienen van het dossier en ook niet per kalenderjaar 
  • Uw kapitaal blijft volledig beschikbaar voor leningen en investeringen

Deze oplossing werd tijdens een vergadering met Alain Ghodsi en Fabien Dupont van DSD toegelicht. De DSD heeft zich direct akkoord verklaard met deze verzekering, op voorwaarde dat de communicatie niet tussen de verzekeraar en DSD verloopt, maar steeds tussen DSD en de kennisgever, zoals nu het geval is met het systeem van de bankwaarborg.

Voordien had Vlaanderen (OVAM) zich ook al akkoord verklaard met dit systeem.

Ondertussen werd contact gelegd met de Brusselse administratie om ook hun akkoord te krijgen.

Het voorstel zou ook kunnen dienen voor invoerdossiers. Hiervoor is Group Casier bereid om de bevoegde administraties van de landen van herkomst te contacteren zodanig dat zij ook dit systeem aanvaarden.

Wilt u meer weten over deze verzekering? Na een eerste infosessie eind juni in onze kantoren plannen we dit najaar nog lokale infosessies in Wallonië en Vlaanderen.

Intussen kunt u met vragen terecht bij baudouin.ska@go4circle.be.