Nieuwe regels rond ladingzekering in Vlaanderen 11-12-2017

De Vlaamse voorschriften rond ladingzekering zijn niet identiek aan de Waalse en Brussels regels! De bestuurder mag zijn voertuig slechts gebruiken wanneer  het ladingzekeringssysteem de krachten kan weerstaan bij versnelling of vertraging in voorwaartse, achterwaartse of zijdelingse richting.  In Brussel en Wallonië is ook een mogelijk opwaartse verplaatsing van belang.

Het omvallen of kantelen van de lading moet worden voorkomen door gebruik te maken van gepaste bevestigingsmethodes, die zelf niet los mogen komen.

In Vlaanderen moet de verpakking of laadeenheid niet alleen stevig genoeg zijn, maar mag deze bovendien niet beschadigd zijn.

Net als in de andere gewesten dient de verlader heel wat meer informatie te verstrekken aan de vervoerder dan vandaag de gewoonte. De verlader moet de vervoerder vooraf alle nodige informatie schriftelijk bezorgen. Ook bij het vervoer van containers of wissellaadbakken moet de verlader voortaan een verklaring bezorgen aan de vervoerder waarop het gewicht van de vervoerde containers of wissellaadbakken vermeld staat.

Met het oog op het vermijden van overbeladingen is het belangrijk dat de verlader instaat voor de verdeling van de lading over de laadvloer en het respecteren van het MTM en de asbelasting van het voertuig. De duidelijke afbakening van de verantwoordelijkheden is een belangrijke stap vooruit.

De publicatie van deze nieuwe Vlaamse regels is voorzien begin januari 2018. Bij de permanente vorming van de chauffeurs in kader van hun "code 95" zal hieraan de nodige aandacht besteed worden.