Nieuw Marshall-plan in Wallonië: Plaats voor een kunststofrecyclingindustrie? 14-12-2017

Minister Di Antonio heeft aan het Waals Parlement geantwoord dat hij in het nieuwe investeringsplan van Wallonië heeft voorgesteld om een kunststofrecyclingindustrie tot stand te brengen. In het zuidelijke landsgedeelte wordt er steeds meer gedacht in termen van "Pull" in plaats van "Push".

Tijdens de zittingen in het Waals Parlement van 16 en 27 november heeft de Minister laten weten dat hij in Wallonië een kunststofrecyclingindustrie wil opzetten, en dit op basis van meerdere elementen:

"Gelet op de complexiteit en de heterogeniteit van deze materie, geloof ik niet in de oprichting van een gewone recyclagefabriek (...). Er zullen meerdere verschillende eenheden nodig zijn. Of het nu gaat om AEEA, autowrakken of verpakkingsafval, er zijn duidelijke signalen dat Wallonië toegevoegde waarde kan creëren met onze kunststof, maar ook met de afvalstromen die van elders afkomstig zijn. De Waalse afvalstromen alleen zouden niet volstaan om een volwaardige industrie op dit domein tot stand te brengen. Ik denk dat we het groot mogen zien, naar het voorbeeld van het project Reverse Metallurgy. Ons openstellen voor de invoer van potentiële afvalstromen, en daarbij vooral aandacht schenken aan de kwaliteit van het verwerkte product, is een garantie op lange termijn."

Het is de bedoeling om de oprichting van deze industrie op te nemen in het volgende Investeringsplan van Wallonië. Het initiatief/De initiatieven is/zijn privé maar ze zullen steun krijgen van het Gewest.

"Het debat moet nog gevoerd worden binnen de Waalse Regering, maar ik voorzie gewestelijke steun op vier manieren:

  1. Via investeringssteun, een aanbod aan gerecycleerde kwaliteitsmaterialen met één of meerdere eenheden van minstens 30.000 ton;

  2. Via steun aan de producenten zodat zij hun eenheid kunnen omvormen om gerecycleerde materialen te gebruiken: ramen, tuinmeubelen, fabrikanten van vuilniszakken, bottelaars. De nu al bestaande eenheden, opdat zij zich zouden kunnen aanpassen aan het gebruik van gerecycleerde kunststof;

  3. Via de aanpassing van de wetgeving om het gebruik van gerecycleerde materialen te bevorderen of zelfs op te leggen. Ik denk dan met name aan vuilniszakken in gerecycleerd materiaal of ramen van gerecycleerd pvc in overheidsgebouwen. De overheid zal het goede voorbeeld  moeten geven als de consument uit zichzelf niet overtuigd is. Er moet immers een wijziging komen in de mentaliteit dat gerecycleerd materiaal van slechte kwaliteit is. Dat is niet zo; gerecycleerd materiaal kan van even goede kwaliteit zijn. De Federale Regering zou ook een rol kunnen spelen door de btw te verlagen op producten die vervaardigd zijn uit gerecycleerd materiaal;

  4. Rekening houdend met het feit dat deze materialen zeer licht zijn (het gaat vaak om diffuse afvalstromen), zou moeten nagedacht worden over het optimaliseren van de logistiek van de inzameling en zou men moeten zorgen voor een verbetering van de inzameling van afvalstromen die soms zeer verspreid zijn over het grondgebied."

We hopen natuurlijk dat dit dossier binnenkort geconcretiseerd zal kunnen worden door de Waalse regering en dat de chemische sector, die gelooft in de circulaire economie, het initiatief zal ondersteunen.

Aandachtig op te volgen ...