Kan digitale technologie de circulaire economie op gang trekken? 11-01-2018

Gefinancierd door Vlaanderen Circulair starten Agoria, Sirris, imec en Go4Circle een project om de noden aan digitale technologie in de circulaire economie in te vullen. Concreet betekent dit dat we aanbieders van digitale technologie willen in contact brengen met bedrijven die actief zijn in de circulaire economie om zo de uitdagingen in de markt aan te pakken en steeds meer en beter de ketens te kunnen sluiten.

Matchmaking tussen technologiebedrijven en circulaire economie

De federaties Agoria en Go4Circle en de kennisinstellingen Sirris en imec bundelen de krachten om na te gaan hoe digitale technologie en Internet of Things (IoT) kunnen worden ingezet binnen de circulaire economie, met steun van Vlaanderen Circulair. Het project is vooral een poging om technologiebedrijven (het ecosysteem van Agoria, Sirris en imec) te koppelen aan bedrijven die actief zijn in de circulaire economie (onder meer de achterban van Go4Circle). In de eerste plaats willen we de behoefte aan technologie in kaart brengen. Meer specifiek denken we aan identificatie- en traceertechnieken, innovatieve sorteertechnologieën, databeheer, enz. waarin een rol is weggelegd voor IoT en die toelaten om materialen en producten verder en efficiënter te laten circuleren.

Welke behoeftes ziet u?

Vanuit Go4Circle roepen we onze leden en partners op om ons hun behoeften kenbaar te maken: van ideeën over technologieën die helemaal nog niet bestaan tot technologieën waarmee al werd gewerkt maar niet de verhoopte resultaten opleverde. Op basis van deze eerste behoeftes zullen keuzes inzake technologieën worden gemaakt, en zullen de gepaste bedrijven worden verzameld.

Hebt u een idee? Bezorg het ons voor 28 januari 2018 via werner.annaert@go4circle.be.