Het circulaire jaaroverzicht van Go4Circle 08-01-2018

Go4Circle is de bedrijfsfederatie van de circulaire economie, en we hebben een duidelijke missie: samen met onze leden de circulaire economie op de Belgische kaart zetten. Hoe kunnen wij als federatie daartoe bijdragen? Door de belangen van onze leden te verdedigen, door hen te informeren en door bijkomende diensten en voordelen aan te bieden. En dat deden we het afgelopen jaar ook. We hebben enkele van de belangrijkste realisaties gebundeld in ons circulaire jaaroverzicht van 2017. En voor het komende jaar willen we nog meer en beter doen, zodat 2018 ons weer een stap dichter brengt bij een volledig circulaire economie.

Belangen verdedigen

22/12/2017 – Onze 5 mijlpalen van 2017

 

22/12/2017 – Belgische afvalsector verwerkt steeds meer afval - Stevenen we af op een capaciteitstekort?

 

15/12/2017 – De nieuwe blauwe zak: wanneer mogen we gerecycleerde materialen in verpakkingen verwachten?

 

14/12/2017 – Nieuw Marshall-plan in Wallonië: Plaats voor een kunststofrecyclingindustrie?

 

04/12/2017 – Inzameling van pmd-afval bij bedrijven stagneert

 

20/11/2017 – Coberec Go4Circle Paper vraagt controle op kwaliteit, ook aan de bron!

 

17/11/2017 – Vlaams Afval- en Materialencongres pleit voor meer ecodesign

 

13/11/2017 – Go4Circle en COBEREC sporen producten op die recyclageproblemen veroorzaken

 

02/11/2017 – Go4Circle bespreekt lager BTW-tarief circulaire producten met federale overheid

 

30/10/2017 – Go4Circle wil meer dynamiek in erkenning Fost Plus 2019-2024

 

23/10/2017 – Waalse Cel grensoverschrijdende afvaltransporten: 8 federaties eisen verandering

 

25/09/2017 – Go4Circle doet voorstellen inzake handhaving sloopbeheer

 

06/09/2017 – Go4Circle vraagt begrotingsminister lagere afvalinkomsten te aanvaarden

 

06/09/2017 – Afval moet uitgesloten blijven van extra duurzaamheidscriteria biomassa

 

06/09/2017 – Dienst MER verduidelijkt handleiding voor afvalsector

 

06/09/2017 – Asbestcontroles: pakkans op de werf erg klein

 

25/08/2017 – Nieuwe Code van Goede Praktijk voor inzameling afvalolie: laatste PCB-contaminaties moeten eruit!

 

27/07/2017 – Afval ophalen kan groener maar heeft een extra prijskaartje

 

26/06/2017 – Twee keer rond de aarde met in België gerecycleerd glas

 

23/06/2017 – Ecodesign: levensbelangrijk voor de circulaire economie

 

08/06/2017 – Afval zkt recyclage: Dringend nood aan meer afzetmogelijkheden voor recyclageproducten

 

19/05/2017 – Hoe Vlaanderen asbestvrij maken? Met lagere kosten en meer controle

 

09/05/2017 – Steeds meer arbeiders vinden weg naar circulaire economie

 

10/04/2017 – Inzameling en verwerking van huishoudelijk afval: privaatrechtelijke sector blijft eerste keuze

 

06/04/2017 – Go4Circle licht toekomst circulaire economie toe in AM Magazine

 

06/04/2017 – Go4Circle en Fost Plus bundelen krachten en werken aan "Design for Recycling"

 

16/03/2017 – Go4Circle pleit niet voor verbod zakjes, wel verplicht gerecycleerd materiaal

 

15/03/2017 – Inzamelaars en verwerkers van frituurvetten willen verpakkingen meer recycleren

 

09/03/2017 – De privaatrechtelijke afvalsector eist 1,5 miljard van het Brussels Gewest

 

28/02/2017 – Voorzichtig met bioplastics!

 

28/02/2017 – De toekomst is aan de afvalintercommunale

 

27/01/2017 – Taxshift van arbeid naar milieubelastende consumptiegoederen goed voor economie en milieu

 

Informeren

18/12/2017 – Is een CMR-vrachtbrief vereist bij terugbrengen van lege container?

 

11/12/2017 – Nieuwe regels rond ladingzekering in Vlaanderen

 

06/12/2017 – EU wil overheden inspireren om circulair aan te besteden

 

05/12/2017 – Informatiesessie REACH: focus op afval en recyclage - Presentatie online

 

27/11/2017 – Opdeling in HRMP en LRMP-puin geldt vanaf 24 augustus 2018

 

16/11/2017 – Zesde Vlaams Afval- en Materialencongres: Lokale besturen en milieubedrijven: spelverdelers of aan de zijlijn van de circulaire economie? - Sportoase, Leuven

 

18/10/2017 – Het 6e Vlaamse Bodemcongres: Voor complexe bodemproblemen bestaan haalbare oplossingen

 

08/09/2017 – Seminarie: Bouw- en Sloopafval, is het ketenbeheer beheersbaar?

 

03/04/2017 – Seminarie "Innovatie in de circulaire economie": presentatie en foto's gepubliceerd

 

06/03/2017 – Leden gezocht voor Deense kunststofsorteeroplossing van morgen!

 

22/02/2017 – Meer verbrandingscapaciteit en meer grensoverschrijdende afvaloverbrenging in Europa

 

22/02/2017 – Infocafé Brudalex: een nieuw kader voor het afval- en materialenbeheer in Brussel

 

08/02/2017 – Frankrijk maakt balans op van uitgebreide sorteerinstructies voor verpakkingen

 

19/01/2017 – Selectieve inzamelplichten in de 3 gewesten: een overzicht!

 

Extra diensten en voordelen

01/12/2017 – Project digitaliseren documenten zet weer belangrijke stap

 

06/11/2017 – Sector onder de loep: omzet en personeel licht gedaald, forse investering in opleidingen

 

25/09/2017 – Ook Wallonië aanvaardt verzekeringsvoorstel grensoverschrijdend afvaltransport

 

01/07/2017 – Go4Circle brengt sector voor de camera

 

27/06/2017 – Go4Circle- en Coberec-leden krijgen verzekeringsalternatief voor bankwaarborg bij export/import!

 

11/04/2017 – Vlaanderen draagt bij aan "The New Plastics Economy" (NPEC)

 

15/02/2017 – Een confidentialiteitscharter voor onze vertaaldienst

 

27/01/2017 – AEEA-inzameling en -verwerking in Brussel: COBEREC Go4Circle is aan zet!

 

17/01/2017 – Kick-off van onderzoek op zeefzanden met 1-trapsschudtest en kolomtest