Go4Circle vraagt input leden voor lager btw-tarief gerecycleerde producten 09-10-2017

Go4Circle en Ovam willen een gunstiger BTW-tarief voor gerecycleerde producten en maken een dossier klaar voor de overheid. Go4Circle vraagt hiervoor de input van zijn leden. Immers, enkel met financiële stimulansen zal er echt een gedragswijziging komen.

Go4Circle pleit al lang voor concrete overheidsmaatregelen die het gebruik van recyclaat stimuleren of zelfs verplicht maken voor een aantal producten.
Nu China zijn grenzen sluit voor onze afvalstromen wordt het meer dan ooit duidelijk dat we een eigen afzetmarkt binnen Europa zullen moeten creëren. Tijd dus voor de overheid om een aantal duurzame keuzes te maken.

De federatie bouwt momenteel samen met Ovam aan een dossier over de voordelen van een verlaagd BTW-tarief voor produkten die geheel of gedeeltelijk uit recyclaat zijn gemaakt. Met een goed onderbouwd dossier zouden we dan naar de politiek en de media kunnen stappen.

De federatie is ervan overtuigd dat er vandaag reeds legio producten op de markt zijn die volledig of gedeeltelijk met recyclaat gemaakt worden.
Wij vragen onze leden die deze producten maken of aan de productie ervan meewerken door het leveren van recyclaat ons voorbeelden van dergelijke producten mee te delen, liefst met vermelding van het recyclage percentage.

Wij hopen dat de overheid haar verantwoordelijkheid opneemt waardoor ze niet alleen verder zal sensibiliseren maar ook onze bedrijven die dagelijks inspanningen leveren om van afval nieuwe grondstoffen te maken daadwerkelijk zal ondersteunen. 

We kijken trouwens naast de BTW ook naar andere financiële instrumenten om de gerecycleerde producten te promoten.

Meer informatie: inge.dewitte@go4circle.be.