Go4Circle promoot tewerkstelling (laaggeschoolde) arbeiders in onze sector via brochure 06-03-2018

Wist u dat maar liefst 80% van de werknemers bij leden van Go4Circle en COBEREC arbeiders zijn, veelal zonder (hoger) diploma? En dat die arbeiders binnen onze sector een werkzekere toekomst en ontwikkelingskansen vinden? Dat willen we de buitenwereld duidelijk maken in onze tewerkstellingsbrochure...

De sociale economie is niet de enige sector in België die laaggeschoolde arbeiders werkkansen geeft. Uit cijfers van het paritair comité Recuperatie blijkt dat maar liefst 80% van de werknemers in onze sector arbeider is, en daarvan beschikt 90% niet over een (hoger) diploma.

Het grote aandeel arbeiders in onze sector zal bovendien niet snel veranderen. De komende jaren zullen we in België steeds meer afval apart gaan inzamelen, sorteren en recycleren, en daar zijn arbeiders voor nodig. Veel arbeiders. Arbeiders die niet noodzakelijk over een diploma moeten beschikken, want de jobinhoud is zo specifiek dat alles op het terrein wordt aangeleerd.

Om dit aan de buitenwereld duidelijk te maken, heeft Go4Circle een brochure uitgewerkt met daarin cijfers over het aantal arbeiders in de sector en hoe het aantal arbeidsplaatsen in de circulaire economie de komende jaren zou kunnen evolueren. Daarnaast laten we ook enkele arbeiders zelf aan het woord en belichten we ook de investering in (on-the-job) opleidingen waardoor arbeiders in onze sector een mooi carrièrepad kunnen uitstippelen.

U kunt de brochure gratis downloaden hier.