Go4Circle op zoek naar nieuwe Algemeen Directeur 03-04-2018

Na meer dan 14 jaar trouwe dienst voor de federatie, heeft Werner Annaert beslist om nieuwe wegen te bewandelen. Midden dit jaar wordt hij Material Resources Management director bij Suez Recycling & Recovery Belgium. Samen met Werner wordt gezocht naar een waardige opvolger.

Toen Werner in 2004 bij FEBEM kwam, telde de federatie 25 leden en 2,5 personeelsleden. Vandaag beschikt de federatie Go4Circle over 13 medewerkers en zit het in een netwerk van meer dan 500 bedrijven in de afval- en recyclagesector.

Met de omvorming van FEBEM in Go4Circle en de structurering van de samenwerking met COBEREC werd enkele jaren geleden een nieuw tijdperk ingezet. De laatste jaren zijn verschillende initiatieven opgestart om de federatie daadwerkelijk centraal te plaatsen in de circulaire economie in België. De nieuwe strategie en de memoranda voor de  toekomstige regeringen die op de Algemene Vergadering in juni zullen worden goedgekeurd, zetten verder de weg uit.

De weg is dus uitgestippeld en Werner vindt het een goed moment om een nieuwe stap te zetten. Dit als lid van het directiecomité van Suez R&R Belgium waar hij zich zal inzetten voor het vinden van optimale oplossingen voor allerlei afvalstromen. Hij kan op die manier de circulaire economie ook daadwerkelijk in de praktijk vorm geven.

Samen met Werner zoeken we nu naar een opvolger die de federatie verder kan uitbouwen.

We willen Werner van harte danken voor de vele inspanningen die hij geleverd heeft voor de federatie en de sector en wensen hem veel succes in de nieuwe uitdaging.