Go4Circle en Coberec gaan na wat Brusselse KMO's doen met afgedankt elekro 22-03-2018

Als onderdeel van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (PREC) heeft Leefmilieu Brussel aan Go4Circle en COBEREC de opdracht gegeven om Brusselse KMO's/ZKO's te bevragen over hun AEEA-praktijken. Bedoeling is de recyclage en het hergebruik van deze afgedankte elektrische en elektronische apparaten te verbeteren in Brussel.

De natuurlijke hulpbronnen worden steeds schaarser en duurder. En dus wordt het tijd om de alternatieven te ontginnen: hergebruik en recyclage kunnen het gebruik van nieuwe grondstoffen beperken. Europa wil er met enkele nieuwe Europese richtlijnen werk van maken. 

Over het algemeen doet België het zeer goed als het op afval sorteren en recycleren aankomt. Wat de recyclage en het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten betreft, is er echter nog een lange weg af te leggen. Niet in het minst in Brussel! Vanaf 2019 wil Europa dat we elk jaar 14 kg afgedankte elektrische en elektronische apparaten per inwoner inzamelen. Vandaag haalt Brussel amper 5 kg.

De grotere bedrijven die AEEA produceren, beschikken meestal over een goed geregeld inzamelsysteem. Voor de kleinere bedrijven is het daarentegen niet zo vanzelfsprekend. Ze moeten niettemin een sleutelrol spelen bij de recyclage en het hergebruik van deze apparaten. Vandaar dat we zelf starten, met een enquête die ons in staat zal stellen om de huidige praktijken op het gebied van AEEA beter te kennen en om samen een toekomstgerichte oplossing te ontwikkelen die is aangepast aan de behoeften van de Brusselse KMO’s en ZKO's.

Deze vragenlijst is gericht tot KMO’s en ZKO’s:

(1) Die gevestigd zijn in het Brusselse Gewest
(2) Die minder dan 50 werknemers in dienst hebben

De enquête bestaat uit 11 zeer eenvoudige vragen en neemt minder dan 5 minuten tijd in beslag. Deadline is eind maart 2018. Als u dergelijke bedrijven kent, kan u hen zeker attent maken op de enquête.