Go4Circle doet voorstellen inzake handhaving sloopbeheer 25-09-2017

Go4Circle dringt al lang aan op meer handhaving voor bouw- en sloopafval, en vindt nu eindelijk gehoor bij de Milieu-inspectie. De federatie mag suggesties doen voor een flankerend handhavingsplan bij het beheer van bouw-, renovatie- en sloopafval. Dat zal nodig zijn om de pakkans te vergroten, en om het juiste beheer van onder meer asbestafval te garanderen.

Milieu-inspectie zal in 2018 de nodige prioriteit geven aan controles op asbest. Dit zal worden ingeschreven in het Milieu-inspectie Plan MIP 2018. Tijdens een constructief gesprek met de afdeling Handhaving van het departement Omgeving op 14/9/2017, mocht Go4Circle suggesties geven voor de invulling van het handhavingsplan inzake asbest

De aanleidingen zijn de recente erkenning van de sloopbeheersorganisatie Tracimat en de toekomstige verplichting tot het opstellen van een sloopopvolgingsplan, gekoppeld aan de omgevingsvergunning (VLAREMA-6 ontwerptekst). De Vlaamse regering heeft immers beslist dat er een handhavingsplan nodig is om te vermijden dat Tracimat een papieren tijger blijft. Dat was ook een fundamentele vraag van Go4circle.

Dit handhavingsplan zal onder meer ook kaderen in het asbestafbouwplan dat OVAM eind 2017 zal voorstellen. Zie ook de presentatie van Sven De Mulder (OVAM) hierover op onze infosessie op Matexpo op 8/9/2017, die u hier kan vinden. 

De federatie gaf de volgende prioriteiten mee aan de Milieu-inspectie:

  • Controle op asbest moet meer op de werven gebeuren: een sloper is producent van bedrijfsafval en moet het asbest altijd selectief houden. Ook moet er volgens het KB 16 maart 2006 in het kader van de arbeidsveiligheid een asbestinventaris opgemaakt zijn als er werknemers aan asbest blootgesteld kunnen worden. Deze basisbeginselen moeten gehandhaafd worden!
  • Er moet meer opsporing van illegale brekers gebeuren. De verplichting van een GPS op elke breker brengt de illegale brekers niet op de radar. Een streng acceptatiebeleid houdt alleen stand als ook het weigeringsregister opgevolgd wordt. Waar zijn de geweigerde vrachten dan wél terecht gekomen? Go4Circle herhaalt dan ook de oproep bij haar leden om zeker dat weigeringsregister goed bij te houden.
  • Communicatie over hetgeen geïnspecteerd is om op die manier diegenen die onvoldoende geïnformeerd zijn in kennis te stellen en diegenen met slechte bedoelingen af te schrikken.
  • Containerparken spelen een belangrijke rol en zouden extra moeten gecontroleerd worden en bijkomende kwaliteitsinspanningen moeten leveren. Aan de burgers zou voor kleine hoeveelheden asbest gratis aangepaste verpakkingen ter beschikking gesteld moeten worden.

Meer informatie: mireille.verboven@go4circle.be.