Go4Circle benadrukt het belang van recyclage in nieuwe brochure 12-02-2018

Op vraag van de vakbonden werkte Go4Circle een brochure uit die toelicht wat circulaire economie nu juist is, wat de voordelen zijn en welke voorbeelden er in de praktijk al bestaan. Daarbij tonen we aan dat de recyclage centraal staat in een effectieve Circulaire Economie.

Voor Go4Circle is recyclage hét hart van de Circulaire Economie, want enkel door te recycleren komen producten opnieuw in roulatie. Door recyclage centraal te plaatsen, willen we echter niet voorbijgaan aan het belang van levensduurverlenging, ecodesign, deeleconomie, enz. Ook dat hoort allemaal bij een goed werkende Circulaire Economie. Maar vroeg of laat is een product niet meer herstelbaar of herbruikbaar, en dan is recyclage de enige mogelijkheid om het product alsnog een nuttige (her)bestemming te geven.

Om het belang van recyclage en de Circulaire Economie extra kracht bij te zetten, hebben we een brochure uitgewerkt die de voordelen in kaart brengt, en ook de uitdagingen. Want er moeten nog heel wat drempels overwonnen worden voor onze maatschappij volledig circulair kan werken.

Al bestaan er al heel wat mooie circulaire voorbeelden zoals verf op basis van verfresten, gerecycleerde gipsplaten, enz. Ook die krijgen een plaats in onze brochure.

U kunt de brochure gratis downloaden hier