Frankrijk maakt balans op van uitgebreide sorteerinstructies voor verpakkingen 08-02-2017

De Franse "Cercle national du recyclage" (waarin overheid, industrie en milieubeweging zitten) maakt de balans op van de uitgebreide sorteerinstructies voor kunststoffen. In delen van Frankrijk kan men al enige tijd meer kunststoffen aan de bron inzamelen. De balans oogt positief.

Sinds 1 januari 2016 heeft Frankrijk de verplichte selectieve inzameling van kunststoffen uitgebreid naar 15,3 miljoen inwoners. De analyse die men nu maakt levert interessante conclusies op.  We lijsten er enkele op.

  • de kwaliteitseisen die men oplegt voor uitgesorteerde HDPE, PP en PS werden bereikt na 3 maanden
  • Wat betreft de PE folies bereiken de sorteercentra een zuiverheidsgraad van 92% (de balen zouden echter uit 95% folies moeten bestaan).  Dit is dus moeilijk, maar zo heel ver zit men niet meer van de beoogde doelstelling.
  • Wat PE betreft zijn er momenteel wat afzetproblemen (oa door minder investeringen in waterzuiveringen, en dus minder gebruik van PE-buizen).
  • PS: er bestaat geen permanente afzetmogelijkheid. PS verstoort ook PP en HDPE filières.
  • PET: de afzet lijkt verzadigd. We zien ook dat nieuwe verpakkingen die uit ander materiaal bestaan de kwaliteit verstoren. Zeker de verpakkingen in ondoorzichtige PET zijn een echte ramp (het betreft nieuwe melkflessen).  Weer een bewijs dat eco-design noodzakelijk is.

Welke oplossingen zien de Fransen voor de huidige uitdagingen?

  • Men wil 5 grote sorteerinstallaties creëeren die zeker de kwaliteitsvereisten aankunnen.
  • Er dient te worden gewerkt aan ecodesign en er moet voorkomen worden dat  verpakkingen op de markt komen die om welke reden dan ook niet gerecycleerd worden.
  • Ademe (Franse tegenhanger van OVAM en BIM) geeft subsidie aan bedrijven die gerecycleerde kunststof inzetten in hun productie. 68 projecten werden geselecteerd (ORPLAST project) - € 15 miljoen euro geïnvesteerd.

In Frankijk wil men dus vooruit.  Hopelijk geeft dit inspiratie aan de discussie in ons land zodat wij ook meer kunststoffen aan de bron kunnen inzamelen én er stimulansen zijn voor de afzet van de recyclaten ervan.

De studie is beschikbaar op: http://www.cercle-recyclage.asso.fr/images/stories/pdf2/note-reprise-2016.pdf.

Meer info: cedric.slegers@go4circle.be.