Europese Commissie dwingt schepen afval af te geven bij verlaten Europa 07-02-2018

De Europese Commissie eist dat zeeschepen die Europa verlaten al hun afval afgeven. Voor het "bemanningsafval" zal de kost ervan gedekt moeten worden door de bijdrage die elk schip bij aankomst in een haven betaalt. Schepen zullen ook de afgegeven hoeveelheden elektronisch moeten registreren.

De vijfde bevoegde Europese ambtenaar is erin geslaagd om na meer dan 8 jaar mislukte pogingen een voorstel van herziening van de havenrichtlijn 2000/59 te publiceren.

De Commissie wil de schepen nog meer aanzetten tot afgifte van hun afvalstoffen in de havens en zal tegelijk ook meer controles en verplichtingen opleggen. Schepen moesten tot nu toe vooraf melden wat ze inzake afval van plan waren om af te geven. In het nieuwe voorstel van de Commissie moeten ze ook achteraf melden wat ze effectief hebben afgegeven. Ook schepen die Europa verlaten zullen al hun afval moeten afgeven vooraleer ze de laatste EU-haven verlaten. Maar Europa zal ook de havens dwingen om de kosten voor de inzameling, transport en verwerking van het afval van de bemanning (dat vergelijkbaar is met gewoon bedrijfsafval) volledig te dekken met de vaste bijdragen die  elk schip bij aankomst in een haven betaalt.

Nu krijgen het EU-Parlement en de Raad van de ministers de tijd om hun aanpassingen voor te stellen. Daarna volgt de trilogue-onderhandelingen tussen Commissie, Parlement en Raad. Eens de tekst door iedereen wordt goedgekeurd, krijgen de lidstaten nog 2 jaar tijd om de nieuwe tekst om te zetten in hun nationaal recht.

België zal haar standpunt definiëren, en OVAM heeft al hiervoor aan Go4Circle gevraagd om tegen eind januari de eerste opmerkingen te formuleren.

De tekst van het voorstel en de bijlagen zijn beschikbaar op de website (extranet, werkgroep Belshore) of op aanvraag bij baudouin.ska@go4circle.be.