Europees Parlement keurt verplicht gebruik van gerecycleerde plastic goed 28-03-2019

Gisteren keurde het Europees Parlement een richtlijn goed die onder meer producenten verplicht om tegen 2025 minstens 25% gerecycleerde plastic in hun plastic drankverpakkingen te gebruiken. De afval- en recyclagesector juicht deze beslissing toe: “Dankzij de inzet van twee Belgische europarlementsleden zal recyclage de komende jaren nog meer aan belang winnen.”

Gisteren hebben de Europese parlementsleden de Europese Unie de Clean Plastic Age binnengeloodst. Met overgrote meerderheid keurden ze de zogeheten Single-Use Plastics Directive goed.

Door deze nieuwe richtlijn worden vanaf 2021 tientallen plastic producten (bv. wattenstaafjes, rietjes, wegwerpbestek) verboden in de EU.

Daarnaast moeten producenten van plastic drankverpakkingen tegen 2025 verplicht minstens 25% gerecycleerde plastic in hun PET-flessen gebruiken. Tegen 2030 wordt deze verplichting zelfs uitgebreid tot 30% gerecycleerd materiaal in alle soorten kunststof drankverpakkingen.

Deze richtlijn is in grote mate de verdienste van twee Belgische europarlementsleden: Mark Demesmaeker (N-VA) en Frédérique Ries (MR), en wordt sterk toegejuicht door sectorfederatie go4circle. Volgens de federatie van de Belgische afval- en recyclagesector zal deze verplichting de recyclagemarkt een belangrijke duw in de rug geven. “We sorteren al enkele jaren zorgvuldig verschillende afvalstromen. En dat doen we goed. Maar al die inspanningen werpen maar vruchten af als we die aparte stromen recycleren en als nieuwe materialen opnieuw in roulatie kunnen krijgen”, aldus Stany Vaes, algemeen directeur van go4circle.

Dat gebeurt vandaag nog te weinig. Buiten enkele voorlopers zoals Spadel, Chaudfontaine, Bar Le Duc en recent ook Evian toonden nog maar weinig producenten interesse in het gebruik van gerecycleerde plastic in hun producten. Dit verandert nu met de goedkeuring van deze Europese richtlijn. “De verplichting om gerecycleerd materiaal te gebruiken, zal de recyclagemarkt vooruitstuwen en investeringen in de sector stimuleren. Daarnaast zal het ook een keerpunt betekenen. De mindset zal meer en meer richting recyclage evolueren, ook voor andere materialen. Met andere woorden, deze beslissing zal onze economie richting circulariteit sturen”, aldus Vaes.