Europees Parlement keurt pakket circulaire maatregelen goed - Belgische recyclagesector had liever wat meer ambitie gezien 19-04-2018

Op 18 april 2018 keurde het Europees Parlement haar Circular Economy Package goed. In dit pakket zitten een hele reeks maatregelen om de circulaire economie concreet vorm te geven en zo afval meer en meer om te zetten in herbruikbare materialen. Go4Circle juicht de goedkeuring toe, al had het pakket ambitieuzer mogen zijn.

Regionale verschillen niet in rekening genomen
Er bestaan vandaag nog grote verschillen tussen de Europese lidstaten als het op afvalbeheer aankomt. Volgens cijfers van Eurostat stortte België in 2016 slechts 1% van het ingezamelde huishoudelijk afval en recycleerde ons land zo’n 54%, terwijl landen zoals Griekenland, Cyprus en Roemenië meer dan 80% van hun huishoudelijk afval storten en minder dan 20% recycleren. Het nieuwe pakket circulaire maatregelen houdt echter geen rekening met die verschillen. Voor de Europese koplopers inzake recyclage brengt het nieuwe Europese pakket dus weinig bij.

Gemiste kans
Go4Circle betreurt dat Europa geen krachtigere beslissingen heeft genomen, bijvoorbeeld om het gebruik van gerecycleerde materialen te stimuleren of om producenten aan te zetten om bij het ontwerp van hun producten rekening te houden met de latere recycleerbaarheid. Eerder deze week maakte Go4Circle bekend dat maar liefst 16% van wat in de pmd-zak belandt niet recycleerbaar is. Dat bleek uit een studie die we in opdracht van de federale overheid hebben uitgevoerd. Voor Go4Circle is het nieuwe Europese pakket dan ook een gemiste kans om producenten bijvoorbeeld te verplichten een minimumhoeveelheid gerecycleerde materialen in hun producten te gebruiken. Waarom zijn er bijvoorbeeld nog geen afvalzakken in gebruik die voor 100% uit gerecycleerde plastic bestaan?

Het Europese pakket betekent voor ons land vooral meer inzameling van pmd en gft. Maar daarmee waren de overheden in België al bezig. Denk maar aan de uitbreiding van de pmd-zak die Fost Plus eind 2017 aankondigde.

Uitdaging voor Brussel
Kanttekening hierbij is wel dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een tandje zal moeten bijsteken om de verstrengde Europese recyclagedoelstellingen te halen. Want in Brussel liggen de recyclagecijfers nog steeds een pak lager dan in Vlaanderen en Wallonië.