Is een CMR-vrachtbrief vereist bij terugbrengen van lege container? 18-12-2017

De wegpolitie is van mening dat een geldige vrachtbrief altijd vereist is voor een lege container. Er zijn echter enkele argumenten om te stellen dat dit niet noodzakelijk zo is.

In de discussie over de uitsteek van een container voorbij de achterste bumper, is gesteld dat een (lege) container als lading moet beschouwd worden. Moet je bij het vervoer van een lege container als lading dus steeds een geldige CMR-vrachtbrief hebben?

In artikel 29 §4 van de Wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg, staat dat voor elke zending een vrachtbrief dient opgemaakt te worden overeenkomstig de bepaling van het CMR-verdrag.

De volgende elementen kun je gebruiken om te argumenteren dat toch geen CMR vereist is:

  • Het vonnis van 9 december 2015, geveld door de Politierechtbank van Antwerpen, stelt dat geen vrachtbrief vereist was voor de terugrit - na het lossen - met een lege container. Dit omwille van het principe "één zending = één vrachtbrief".
  • De Europese verordening Nr.11 van 27 juni 1960 stelt dat geen vrachtbrief dient te worden voorzien voor "het vervoer van goederen welke door een afzender aan een zelfde geadresseerde worden verzonden, wanneer het totaalgewicht van de goederen de vijf ton niet te boven gaat". Een lege container is normaal gezien minder dan 5 ton en valt dus onder deze uitzondering.

In de "Non-stop" publicaties van UPTR 2016-3 en 2017-02, kan je meer tekst en uitleg vinden.

De juridisch adviseur van UPTR raadt echter aan om toch steeds een vrachtbrief op te stellen, om problemen en eventuele rechtspraak te vermijden.