Ecodesign: levensbelangrijk voor de circulaire economie 23-06-2017

Vlaanderen, Brussel en Wallonië willen de komende jaren dat we ons afval nog meer gaan sorteren. Maar zijn er ook garanties dat we daardoor meer kunnen gaan recycleren? Neen, daarvoor moet de vraag naar gerecycleerde materialen gestimuleerd worden. En dat is ook een opdracht voor de federale regering.

België is het best in afval sorteren en recycleren
Elk land heeft zo zijn talent. Voor België is dat afval sorteren en recycleren. In ons land recycleren we meer dan 80% van de verpakkingen, ruim boven het Europees gemiddelde van 65,4% (cijfers 2012, bron Eurostat). Volgens Werner Annaert, algemeen directeur van Go4Circle vzw, is dit het resultaat van de pioniersrol van België in het sorteren van afval: “Hier bestaat al tientallen jaren de gescheiden afvalophaling voor glas, papier en karton, groenafval enzovoort. Daardoor hebben we vrij zuivere afvalstromen die op een economisch rendabele manier te recycleren zijn.”

Gewesten willen meer sorteren
In de afvalplannen en -wetgeving die Vlaanderen, Brussel en Wallonië lanceerden, willen de gewesten nog meer afval gaan sorteren. Maar wat gaat er met al dat gesorteerd afval gebeuren?

Nood aan federale steun voor recyclage
Om gesorteerd afval alle kans op recyclage te geven, vraagt Go4Circle om de broodnodige federale initiatieven. Werner Annaert: “De vraag naar gerecycleerd materiaal is nog te klein. Bedrijven produceren nieuwe producten nog te vaak op basis van primaire grondstoffen, in plaats van gerecycleerde materialen. Met de nodige wettelijke initiatieven en financiële stimuli kan de federale regering bedrijven aansporen om meer gerecycleerde materialen te gebruiken. Bijvoorbeeld door voor bepaalde producten een minimale hoeveelheid gerecycleerde materialen op te leggen. Of door bedrijven te stimuleren hun producten zo te ontwerpen dat ze nadien perfect recycleerbaar zijn. Eind 2016 ondertekenden we met de federale regering een charter voor meer circulaire economie. Dat charter willen we nu graag in de praktijk brengen en zo nog meer recyclage mogelijk maken.”