Dienst MER verduidelijkt handleiding voor afvalsector 06-09-2017

Dankzij enkele vragen vanuit Go4Circle heeft de dienst Milieueffectrapportagebeheer van het departement Omgeving de handleiding inzake de MER-plicht voor onze sector bijgestuurd.

Go4Circle mocht feedback geven op de handleiding die de dienst Milieueffectrapportagebeheer opstelde ter verduidelijking van de MER-plicht.

Zo kwam o.a. verduidelijking over:

  • de uitzonderingen die gelden om te ontsnappen aan de MER-plicht bij het opslaan, sorteren en mechanisch behandelen van afval;
  • het steekvast maken door toevoeging van houtstof is niet MER-plichtig, zolang er geen chemische reactie optreedt;
  • immobiliseren is geen chemische of fysico-chemische behandeling volgens de conventie van Basel en is dus niet MER-plichtig.

Vanuit GoCircle vragen wij om bijkomende onduidelijkheden of twijfels inzake de MER-plicht steeds door te geven, zodat de handleiding nog kan verfijnd worden.