Coberec Go4Circle Paper vraagt controle op kwaliteit, ook aan de bron! 20-11-2017

Voor slecht gesorteerd pmd kunnen afvalophalers een 'rood handje' kleven om zo burgers aan de bron te sensibiliseren. Voor papier en karton is er nood aan een gelijkaardig initiatief. Fost Plus zou bijvoorbeeld een team kunnen aanstellen om de kwaliteit aan de bron te verifiëren. Bij zes onaangekondigde controles bij recuperanten kon Fost Plus alvast niets vaststellen. Wij vragen meer van dat.

Controles zijn niet altijd prettig, maar onze sector is vragende partij als dit voor een eerlijkere concurrentie kan zorgen! Goed dat Fost Plus hierop nu inzet en ook controleert of er geen recuperanten van oud papier zijn die papier van slechtere kwaliteit wegmengen in de goede kwaliteit. Ook een aandachtspunt voor de nieuwe erkenning van Fost Plus, lijkt ons.