Belgische recyclagesector voorzichtig positief over Europese plasticstrategie 18-01-2018

Eerder deze week maakte de Europese Commissie haar strategie voor de aanpak van plastic afval bekend. De Belgische sector van de Circulaire Economie is alvast positief over deze strategie en de getoonde intenties. Hopelijk volgen er ook snel concrete maatregelen uit.

De Europese strategie is momenteel inderdaad ‘nog maar’ een intentie. Ze werd immers nog niet bestendigd door de Europese Raad, en daarna moeten ook de verschillende lidstaten de strategie nog in lokale doelstellingen vertalen. Het is dus nog wachten op de wetgevende trein voor de strategie ook in concrete maatregelen wordt vertaald.

Go4Circle staat alvast positief tegenover de Europese strategie. “De Europese strategie zet duidelijk in op meer recyclage. Zo wil Europa dat tegen 2030 alle plastics op de Europese markt volledig recycleerbaar zijn. Dergelijke doelstellingen kunnen we alleen maar toejuichen,” aldus Werner Annaert, Algemeen Directeur van Go4Circle.

De federatie merkt wel op dat in de strategie weinig aandacht is voor zogenaamde pull-maatregelen. “Er is wel sprake van een Green Public Procurement, waarbij er voorgesteld wordt om voor openbare aanbestedingen voorwaarden op te leggen voor een zekere recycled content in de producten en materialen die overheden aankopen. Dit betekent dat de aangekochte producten een minimum hoeveelheid gerecycleerde materialen moeten bevatten, wat bedrijven ertoe zal aanzetten om in hun productie meer met gerecycleerde materialen te werken, dan met primaire grondstoffen,” legt Werner Annaert uit.

Daarnaast zijn er echter te weinig  maatregelen aangekondigd om de afzet van gerecycleerde materialen te verzekeren. Nochtans zullen die broodnodig zijn. Werner Annaert: “Als we afval steeds meer gaan recycleren, gaan er steeds meer recyclaten beschikbaar zijn. We moeten er voor zorgen dat die vlot hun weg vinden naar de markt, bijvoorbeeld door btw-verlaging op producten met gerecycleerde materialen zodat ook de consumenten aangespoord worden om dergelijke producten te kopen. Zoniet riskeren we de afvalberg te vervangen door een recyclageberg. Het is meer dan tijd dat de vele goede woorden omgezet worden in concrete daden.”