Belgische afvalsector verwerkt steeds meer afval - Stevenen we af op een capaciteitstekort? 22-12-2017

Onze leden kregen in 2017 gemiddeld zo’n 2% meer afval te verwerken. Centra die afval sorteren, recycleren, omzetten in energie of storten kampen soms met capaciteitsproblemen. Investeringen in onze sector zijn verder nodig en mogen niet geremd worden door illusies dat er geen afval meer zal zijn.

De Belgische economie blijft aantrekken. Dat merkt alvast de afvalsector in ons land. Sorteercentra, recycleerders, verbrandingsinstallaties en stortplaatsen: ze zagen het afgelopen jaar allemaal een toename in de hoeveelheid afval die bedrijven en huishoudens produceerden. Uit een rondvraag bij enkele leden blijkt dat de totale afvalproductie met zo’n 2% is toegenomen. Verschillende afvalinstallaties krijgen zelfs meer dan 10% extra afval te verwerken, waardoor sommigen aan hun limiet zitten.

Meer afval wordt verwerkt binnen België

België krijgt dus steeds meer afval te verwerken en dat heeft zo zijn redenen. België is een echte voorloper als het op recycleren aankomt: we halen in onze regio een van de hoogste recyclagecijfers van de hele Europese Unie. En dat trekt afval vanuit het buitenland aan.

Daarnaast is het moeilijker geworden om buitenlandse afzetmogelijkheden te vinden voor ons afval. Ook afvalverwerkers in het buitenland zitten aan hun limieten en zijn dus geen vragende partij om meer afval te verwerken. Bovendien kunnen we niet voorbij de beslissing van China eerder dit najaar om de grenzen voor buitenlandse afvalstromen te sluiten. Door die beslissing belanden nu nog meer papier, karton, plastics en andere afvalstromen bij Belgische sorteer- en afvalbedrijven dan vroeger.

Waar knelt het schoentje?

Is deze situatie houdbaar? Volgens ons wordt het steeds moeilijker voor afval- en recyclagebedrijven om uit te breiden, laat staan om nieuwe installaties te bouwen. Zelfs de meest innovatieve projecten, gesteund door universiteiten en betrouwbare economische partners hebben het moeilijk om lokale medestanders te vinden voor hun project. Mensen willen wel dat afval correct wordt verwerkt, maar liefst niet bij hen in de buurt.

De sector roept dan ook op tot meer verantwoordelijkheidszin én politieke steun. Voor verschillende afvalstromen zoals asbesthoudende materialen is er dringend nood aan goede verwerkings- en bergingsinstallaties. Als die uitblijven, dreigt er pas een echt afvalprobleem in ons land. En verliezen we dus terrein in een sector waarin we al zo lang als wereldtop worden beschouwd.

De VRT pikte ons bericht alvast op. Hopelijk nu ook nog de vergunningsverleners.