Baart overheid nieuw administratief mallemonster? - Controlesysteem voor bouw- en sloopafval vindt weinig draagvlak 18-05-2018

Het puin van bouw- en sloopwerken bevat soms nog stoorstoffen of verontreinigingen zoals asbest. Om dit probleem aan de bron aan te pakken, riep de Vlaamse overheid vorig jaar het Tracimat-systeem in het leven dat de kwaliteit van het puin van op de werf tot aan de afvalverwerker controleert. Vanaf 24 augustus krijgt het systeem uitbreiding, en dat beroert de gemoederen in de sector.

Asbestverontreiniging in gerecycleerd puin vermijden
Met de oprichting van slooporganisatie Tracimat in 2017 wou de Vlaamse overheid de milieurisico’s van bouw- en sloopafval beperken en ervoor zorgen dat verontreinigingen zoals asbest niet in de gerecycleerde granulaten belanden.

Tracimat wil dit doen door het puin van op de werf tot bij de verwerker te controleren en te traceren.

De procedure werd vorig jaar al ingevoerd. Zo wordt het puin administratief goedgekeurd op het moment dat het bij de verwerker (breker) toekomt. Ook de gerecycleerde granulaten worden gecontroleerd op mogelijke stoorstoffen en verontreinigingen zoals asbest.

Vanaf 24 augustus heeft het Tracimat-systeem ook gevolgen voor de puinbrekers. De brekers zullen het puin dat ze ontvangen moeten opdelen naargelang het milieurisico: puin met een laag milieurisico mag nog op de klassieke manier verwerkt worden, omdat het risico op verontreiniging in de gerecycleerde granulaten beperkt is. Als het risico hoog is, moet het puin apart behandeld en gekeurd worden voor het gerecycleerde granulaat als bouwstof verkocht mag worden.

Veel administratie, weinig zoden aan de dijk
Vraag is of dit systeem zal werken? Tracimat vindt alvast weinig draagvlak bij de verwerkers (brekers). Werner Annaert, Algemeen Directeur van sectorfederatie Go4Circle vzw, geeft tekst en uitleg: “De verwerkers vrezen dat het Tracimat-systeem de kosten de hoogte zal injagen. Volgens voorspellingen zou ongeveer 9 miljoen ton puin een hoog milieurisico inhouden, en zou de verwerking van dat puin tot €25 per ton duurder uitvallen dan de huidige verwerking van puin met een laag milieurisico. De kosten zouden dus tot € 225 miljoen kunnen oplopen. En dat in een sector waarin de prijzen sowieso al onder druk staan. Cowboys en achterpoortjes zullen dus meer dan ooit succes kennen.”

Pleidooi voor betere inzet van handhaving
Is er dan een beter alternatief? Volgens Go4Circle wel. De federatie pleit ervoor om de bestaande handhavingsdiensten beter in te zetten.

Zo willen ze dat de Milieu-inspectie de ruimte krijgt om meer op de bouw- en sloopwerven zelf te gaan controleren, ook op kleine werven van minder bekende bedrijven. “Enkel door handhaving kunnen we asbest en andere verontreinigingen de wereld uit helpen,” aldus Annaert. “Kijk naar het voorbeeld van het rijbewijs met punten. Dat wordt afgevoerd omdat het te duur en te weinig effectief is zolang de pakkans niet stijgt. Datzelfde gaat ook op hier: als de pakkans niet stijgt, zal (extra) administratie sjoemelaars niet op andere gedachten brengen.”