Asbestinventaris noodzakelijk op school… en ook thuis! 06-04-2018

Enkele weken geleden kwam aan het licht dat niet alle scholen over een asbestinventaris beschikken. We weten dus niet in welke mate onze kinderen op de schoolbanken aan asbest worden blootgesteld. Maar hoe is de situatie thuis? Weten we wel hoe groot het asbestrisico in onze huizen is?

De asbestinventaris is wettelijk verplicht sinds de federale regering het op 16 maart 2006 in een Koninklijk Besluit opnam. Die inventaris verplicht elke werkgever die werknemers op een arbeidsplaats tewerkstelt om blootstelling van asbest in te schatten en de nodige voorzorgen te nemen. Volgens die wet moeten scholen dus een asbestinventaris aanleggen, zodat ze hun leerkrachten kunnen beschermen tegen de potentiële risico’s van asbest. En bij uitbreiding dus ook de schoolkinderen.

Maar waarom geldt zo’n asbestinventaris enkel op de werkvloer? Ook in en rond de woning is er asbest te vinden, toch is er daar geen asbestinventaris nodig. En dat zou Go4Circle graag anders zien. Bij de aankoop van een huis krijgen we een bodemattest zodat we de gezondheid van onze bodem kennen. Dankzij het energieprestatiecertificaat weten we ook aan welke energiekosten we ons kunnen verwachten. Dus waarom ook geen asbestinventaris dat via de notaris op te vragen is?

Voor Go4Circle is zo’n particuliere asbestinventaris belangrijk om de veiligheid en gezondheid te vrijwaren van de werknemers van haar leden. Een asbestinventaris zal er bijvoorbeeld mee toe bijdragen dat aannemers het asbestafval tijdens bouw- en renovatiewerken op een correcte manier en aan de juiste afvalbeheerder zullen aanbieden, apart van het andere bouw- en slooppuin. Zo kan het asbest de juiste verwerking krijgen, zonder gevaar voor de mensen in de woning, op de werf, tijdens het transport en tijdens de verdere verwerking in het afvalbedrijf.