Asbestcontroles: pakkans op de werf erg klein 06-09-2017

Go4Circle analyseerde het antwoord op de parlementaire vraag inzake de asbestcontroles van de voorbije 5 jaar: slechts 1/3 van de asbestinspecties bij vergunde activiteiten vindt plaats op de werf zelf. Er zijn ook grote provinciale verschillen.

Welke bedrijven (per provincie) werden de afgelopen 5 jaar gecontroleerd inzake asbestbehandeling? Go4Circle hield het antwoord van minister Schauvliege op deze parlementaire vraag van Wilfried Vandaele (NV-A) tegen het licht.

Er blijken grote provinciale verschillen:
Alles samen werden de voorbije 5 jaar in de provincie Vlaams-Brabant bij vergunde bedrijven 158 controles uitgevoerd op asbest door de Vlaamse Milieu-inspectie. In Oost-Vlaanderen waren er dat 81, in Antwerpen en Limburg telkens 36. West-Vlaanderen is hekkensluiter met amper 10 controles.
Bij niet-vergunde bedrijven waren er in Vlaams-Brabant 35 controles, in Limburg 30, en in Antwerpen 2. In West- en Oost-Vlaanderen blijkbaar geen.

Na het uitfilteren van controles bij de afvalverwerkende bedrijven zelf, de containerparken en de stortplaatsen, concludeert Go4circle dat slechts een derde van de asbestinspecties bij vergunde activiteiten (114 van de 321) op de werf zelf plaatsvindt. Dat is veel te weinig. Bovendien is ook de pakkans bij de niet-vergunde werven (67 op 5 jaar) te klein. Op deze manier kan asbest nog te zeer onder de radar doorglippen, en als het asbest aangetroffen wordt in de gerecycleerde granulaten – op het einde van de keten – is het veel te laat.

Go4Circle pleit al verschillende jaren voor een handhavingsplan om de asbestproblematiek aan het begin van de keten - dus op de sloopwerf - aan te pakken. Sinds de PANO-reportage van 17 mei ll. is een golf van verontwaardiging door Vlaanderen getrokken. Deze bevraging van de minister was één van de gevolgen.