Agentschap Net Brussel veroordeeld voor onrechtmatig gebruik openbare middelen 15-05-2018

Het Agentschap Net Brussel werd veroordeeld voor het onrechtmatig gebruik van openbare middelen. De privaatrechtelijke afvaloperatoren hadden Net Brussel ervan beschuldigd openbare middelen te gebruiken voor commerciële activiteiten, waardoor elke Brusselaar € 28 per jaar te veel voor zijn afval betaalt. De rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft de privaatrechtelijke afvaloperatoren nu over de volledige lijn gelijk gegeven.

Go4Circle en vijf leden dienden in maart 2017 een klacht in tegen de commerciële activiteiten van het Agentschap Net Brussel. Net Brussel heeft een duidelijke opdracht. Ze staat in voor de inzameling van huishoudelijk afval, de openbare netheid en het toezicht op zwerfvuil in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Maar daarnaast voert het Agentschap ook commerciële activiteiten uit op Brussels grondgebied. Zo bestaan er maar liefst 18 000 contracten die bedrijven met Net Brussel hebben afgesloten voor de inzameling van hun bedrijfsafval.

Brusselaars betalen mee voor bedrijfsafval

De privaatrechtelijke sector beschuldigde Net Brussel ervan geen idee te hebben van de precieze kosten die het beheer van dat bedrijfsafval met zich meebrengt. Bovendien is er sprake van kruissubsidie, aangezien de Brusselse gezinnen, via de afvalheffing, onbewust meebetalen voor het beheer van het Brussels bedrijfsafval.

Omdat er geen controle is op de contracten voor bedrijfsafval, geen weging van afvalstoffen en geen boekhoudkundige basis voor aangekondigde tarieven besloot de rechtbank Agentschap Brussel te veroordelen.

Rechtbank vermindert dotatie met 20%

De Brusselse rechtbank eist geen terugbetaling van de tot nu toe verkregen dotatie (om te voorkomen dat de taken van openbaar nut in het gedrang komen), maar legt wel een daling van 20% van de dotatie op. Die 20% komt overeen met het geschatte gebruik van openbare middelen voor het beheer van bedrijfsafval. Een duidelijk signaal dat de financiering van bedrijfsafval door de burgers moet stoppen, en de oneerlijke concurrentie met actieve operatoren moet stoppen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet bovendien Europa op de hoogte stellen van de dotatie van € 165 miljoen aan Agentschap Net Brussel. En dat kan nog tot enkele extra verrassingen leiden...

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Agentschap Net Brussel worden in dit dossier ernstig veroordeeld, wat nogmaals aantoont dat een overheidsbedrijf dezelfde regels moet respecteren als zijn concurrenten, als het gaat om een activiteit op een concurrerende markt.