Actueel

Persbericht - Touring slaat de bal mis inzake afvalophaling
18-06-2013

In een persbericht pleit Touring er voor om vuilniswagens weg te houden uit de spits omdat ze dan al te vaak het verkeer zouden blokkeren. Daarmee geeft Touring overdreven gas. In de praktijk houden gemeenten, intercommunales en private afvalbedrijven immers al lang rekening met spitsverkeer en andere mobiliteitsaspecten voor de organisatie van de afvalinzameling.

 
 

Persbericht - Milieubedrijven lossen gevolgen ramp Wetteren op
18-06-2013

Bij ongevallen ontstaan er veelal grote hoeveelheden afvalstoffen. Ook tijdens de ramp met het treintransport in Wetteren was dit het geval. Zo werden gronden verontreinigd, ontstond er afvalwater en een hele hoop schroot.

De milieubedrijven in dit land bewezen weer klaar te staan om de ecologische gevolgen van deze ramp aan te pakken.

 
 

FEBEM werkt mee aan mini-documentaire over AEEA van VIA
08-05-2013

Mini-documentaire over het sluiten van de elektro-kringloop. De film ging officieel 'in première' op het ViA Forum van dinsdag 30 april en werd goed ontvangen.

 

 

Tags

 
 

FEBEM Focus 23
20-10-2012

Sorteren aan de bron Analyse van de sector Zonnepanelen Imagostudie
 

Tags

 
 

FEBEM focus 22
17-04-2012

Daar is ... het materialenbeleid! Afgedankte zonnepanelen: recycling op komst Grindsubstitutie: kans voor granulaten Recycling zeldzame aarden: geen fictie Bio-energie: een stand van zaken Milieubedrijven...

 
 

Nieuwe Afvalreglementering na omzetting Europese Kaderrichtlijn
17-11-2011

Met de nieuwe Europese kaderrichtlijn Afval is er een belangrijke stap gezet richting een afval- en materialenbeleid. De laatste maanden is hard gewerkt om deze Europese regelgeving om te zetten in Vlaamse...