Actueel

Persbericht - Touring slaat de bal mis inzake afvalophaling
18-06-2013

In een persbericht pleit Touring er voor om vuilniswagens weg te houden uit de spits omdat ze dan al te vaak het verkeer zouden blokkeren. Daarmee geeft Touring overdreven gas. In de praktijk houden gemeenten, intercommunales en private afvalbedrijven immers al lang rekening met spitsverkeer en andere mobiliteitsaspecten voor de organisatie van de afvalinzameling.