Actueel

Seminar: Kunststoffen - De toekomst is aan de recycling - Presentaties online
11-06-2018

Op maandag 11 juni 2018 organiseerde Go4Circle vzw in samenwerking met de Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK) en met de steun van Port of Antwerp een seminarie over de recycling van kunststoffen. Het evenement ging door in Het Havenhuis in Antwerpen. De presentaties staan online.

 
 

Baart overheid nieuw administratief mallemonster? - Controlesysteem voor bouw- en sloopafval vindt weinig draagvlak
18-05-2018

Het puin van bouw- en sloopwerken bevat soms nog stoorstoffen of verontreinigingen zoals asbest. Om dit probleem aan de bron aan te pakken, riep de Vlaamse overheid vorig jaar het Tracimat-systeem in het leven dat de kwaliteit van het puin van op de werf tot aan de afvalverwerker controleert. Vanaf 24 augustus krijgt het systeem uitbreiding, en dat beroert de gemoederen in de sector.

 
 

Vacature - Go4Circle vzw zoekt nieuwe Algemene Directeur (m/v)
24-04-2018

Go4Circle, de bedrijfsfederatie van de circulaire economie in België, zoekt een nieuwe Algemene Directeur. De federatie telt meer dan 200 privaatrechtelijke bedrijven als lid, met een gemeenschappelijke tewerkstelling van meer dan 8000 mensen en een jaaromzet van meer dan 3 miljard euro omzet. Het kantoor is gevestigd in Brussel, vlak aan het Atomium. 

 
 

Europees Parlement keurt pakket circulaire maatregelen goed - Belgische recyclagesector had liever wat meer ambitie gezien
19-04-2018

Op 18 april 2018 keurde het Europees Parlement haar Circular Economy Package goed. In dit pakket zitten een hele reeks maatregelen om de circulaire economie concreet vorm te geven en zo afval meer en meer om te zetten in herbruikbare materialen. Go4Circle juicht de goedkeuring toe, al had het pakket ambitieuzer mogen zijn.

 
 

Voor uw veiligheid en die van onze afvalophalers: Videocampagne sensibiliseert Wallonië
18-04-2018

Op woensdag 18 april lanceerden Go4Circle en COPIDEC met steun van de Waalse overheid een campagne om het grote publiek te sensibiliseren voor de gevaren van afvalinzameling. In enkele korte filmpjes, die in april en mei in de Waalse bioscopen en op de sociale media te zien waren, vertellen enkele afvalophalers over de moeilijke situaties die ze zelf hebben meegemaakt.

 
 

Go4Circle analyseert recyclageproblemen huishoudelijke verpakkingen
17-04-2018

In opdracht van de federale overheid, FOD Milieu en minister Marghem analyseert Go4Circle-Coberec 13 afvalstromen op hun recycleerbaarheid. De eerste stroom die werd geanalyseerd is het huishoudelijk verpakkingsafval. We ontdekten een hele reeks verpakkingen die recyclageproblemen geven.

 
 

Asbestinventaris noodzakelijk op school… en ook thuis!
06-04-2018

Enkele weken geleden kwam aan het licht dat niet alle scholen over een asbestinventaris beschikken. We weten dus niet in welke mate onze kinderen op de schoolbanken aan asbest worden blootgesteld. Maar hoe is de situatie thuis? Weten we wel hoe groot het asbestrisico in onze huizen is?

 
 

Go4Circle op zoek naar nieuwe Algemeen Directeur
03-04-2018

Na meer dan 14 jaar trouwe dienst voor de federatie, heeft Werner Annaert beslist om nieuwe wegen te bewandelen. Midden dit jaar wordt hij Material Resources Management director bij Suez Recycling & Recovery Belgium. Samen met Werner wordt gezocht naar een waardige opvolger.

 
 

Recyclage grofvuil: Urbanrec!
23-03-2018

Het Urbanrec-project zoekt een oplossing voor de inzameling en verwerking van grofvuil. Verschillende Belgische bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen nemen deel.

 
 

Go4Circle en Coberec gaan na wat Brusselse KMO's doen met afgedankt elekro
22-03-2018

Als onderdeel van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (PREC) heeft Leefmilieu Brussel aan Go4Circle en COBEREC de opdracht gegeven om Brusselse KMO's/ZKO's te bevragen over hun AEEA-praktijken. Bedoeling is de recyclage en het hergebruik van deze afgedankte elektrische en elektronische apparaten te verbeteren in Brussel.