Actueel

Twee keer rond de aarde met in België gerecycleerd glas
26-06-2017

In 2016 is in België 13% meer glas gerecycleerd dan het jaar voordien, zo leren de cijfers van de bedrijfsfederatie van de circulaire economie Go4Circle. Vooral de recyclage van hol glas zit in de lift. Wel zien we dat het design van steeds meer verpakkingen de recyclage bemoeilijkt. Daarnaast is er nog veel ongebruikt potentieel in de recyclage van vlakglas, vooral autoruiten en glas afkomstig uit de sloop en renovatie van gebouwen. Go4Circle pleit voor aangepaste regelgeving.

 
 

Ecodesign: levensbelangrijk voor de circulaire economie
23-06-2017

Vlaanderen, Brussel en Wallonië willen de komende jaren dat we ons afval nog meer gaan sorteren. Maar zijn er ook garanties dat we daardoor meer kunnen gaan recycleren? Neen, daarvoor moet de vraag naar gerecycleerde materialen gestimuleerd worden. En dat is ook een opdracht voor de federale regering.

 
 

Afval zkt recyclage: Dringend nood aan meer afzetmogelijkheden voor recyclageproducten
09-06-2017

Op 8 juni 2017 raakte bekend dat Vlaanderen 1,17 miljoen ton afval invoert, omdat onze regio een autoriteit is op vlak van recyclage. Maar als we die status willen behouden, moeten er dringend meer afzetmogelijkheden voor recyclage komen. Want ondanks de vele mooie intenties zien we de laatste jaren de vraag naar reyclageproducten niet stijgen.

 
 

Hoe Vlaanderen asbestvrij maken? Met lagere kosten en meer controle
19-05-2017

Uit de Pano-aflevering van woensdag 17 mei 2017 blijkt dat er in België nog steeds veel te onzorgvuldig wordt omgesprongen met asbest. Hoe pakken we dit probleem nu aan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat asbest geen slachtoffers meer maakt? Voor de bedrijfsfederatie van de circulaire economie Go4Circle vzw ligt de oplossing in meer controle en lagere kosten.

 
 

Algemene Vergadering Go4Circle 2017 - Schrijf nu in!
22-06-2017

De Algemene Vergadering van Go4Circle vzw/asbl wordt op donderdag 22 juni 2017 georganiseerd in het nationale oefencentrum van de Rode Duivels. Het Martin's Red Hotel beschikt over een conferentiezaal met 160 zitplaatsen en alle infrastructuur om onze cijfers voor te stellen. Schrijf u nu in!

 
 

Go4Circle- en Coberec-leden krijgen verzekeringsalternatief voor bankwaarborg bij export/import!
27-06-2017

Het heeft enige voeten in de aarde gehad maar de federatie heeft uiteindelijk met Casier Verzekeringen en Credendo een alternatief ontwikkeld op de bestaande regeling van de borgstellingen bij de invoer/uitvoer van afvalstoffen. Deze regeling is uitvoerig doorgesproken met OVAM en door hen ook goedgekeurd. Het nieuwe verzekeringsproduct werd tijdens een infocafé op 27 juni 2017 aan de leden van Go4Circle en Coberec toegelicht.

 
 

Steeds meer arbeiders vinden weg naar circulaire economie
09-05-2017

De werkgelegenheid in de recyclagesector kende de afgelopen vijf jaar een opmerkelijke groei, zo meldt sectorfederatie Go4Circle. Vooral laaggeschoolde arbeiders krijgen er kansen, een categorie die in andere sectoren steeds minder aan de bak komt.

 
 

Vlaanderen draagt bij aan "The New Plastics Economy" (NPEC)
12-04-2017

Vlaanderen Circulair werkt mee aan het uitbouwen van “The New Plastic Economy“ een initiatief van de Ellen MacArthur Foundation. Go4Circle is betrokken bij het kiezen van een innoverend projectidee dat vanuit Vlaanderen kan gelanceerd worden. Doel is om de recyclage van kunststoffen te steunen.

 
 

Inzameling en verwerking van huishoudelijk afval: privaatrechtelijke sector blijft eerste keuze
10-04-2017

Go4Circle heeft nogmaals de markt van de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval geanalyseerd. De cijfers voor 2015 brengen weinig verandering ten opzichte van de voorgaande jaren. De lokale overheden vertrouwen meer dan ooit op de privaatrechtelijke sector.

 
 

Go4Circle licht toekomst circulaire economie toe in AM Magazine
06-04-2017

AM Magazine, het magazine van Arbeid en Milieu dat vier keer per jaar verschijnt, heeft in het dossier "Circulair werk(t)" drie pagina's gewijd aan Go4Circle en hoe de bedrijfsfederatie van de circulaire economie de toekomst ziet. Wat de rol van overheden, bedrijven, werknemers en federaties zal zijn binnen de circulaire economie, kwam eveneens aan bod.