Actueel

Evolueren we naar negatieve prijzen voor oud papier?
20-02-2018

China legt voortaan strenge importvoorwaarden op voor oud papier. Zo mag papier nog maar 0,5 procent vervuiling bevatten, en dat is te streng voor heel wat Europese lidstaten. Resultaat: de afzetmogelijkheden en prijzen voor oud papier kelderen. Helaas ook voor oud papier van goede kwaliteit. Een structureel probleem dat dringende actie vraagt van Europa.

 
 

3 INFO-cafés over de digitalisering van transportdocumenten - exclusief en gratis voor onze leden en partners
19-02-2018

De federatie heeft de laatste maanden hard gewerkt aan de ontwikkeling van een systeem om af te kunnen stappen van de papieren documenten die bij het transport van afval gebruikt worden. Zowel de vrachtbrief als het identificatieformulier willen we digitaliseren.  Graag willen we aan u in detail toelichten hoe dit systeem opgezet kan worden.

 
 

PP CIRCULAIR wil recyclagegraad PP verhogen - Go4Circle zet schouders onder project
13-02-2018

Binnen de oproep “Circulair Ondernemen” van Vlaanderen Circulair startten Centexbel, VKC, essenscia, Agoria, Sirris en Go4Circle een project rond polypropyleen. Doel: de PP-recyclagegraad en de lokale productie van PP met recycled content verhogen. 

 
 

Go4Circle promoot tewerkstelling (laaggeschoolde) arbeiders in onze sector via brochure
12-02-2018

Wist u dat maar liefst 80% van de werknemers bij leden van Go4Circle en COBEREC arbeiders zijn, veelal zonder (hoger) diploma? En dat die arbeiders binnen onze sector een werkzekere toekomst en ontwikkelingskansen vinden? Dat willen we de buitenwereld duidelijk maken in onze tewerkstellingsbrochure...

 
 

Go4Circle benadrukt het belang van recyclage in nieuwe brochure
12-02-2018

Op vraag van de vakbonden werkte Go4Circle een brochure uit die toelicht wat circulaire economie nu juist is, wat de voordelen zijn en welke voorbeelden er in de praktijk al bestaan. Daarbij tonen we aan dat de recyclage centraal staat in een effectieve Circulaire Economie.

 
 

Er zijn nog heel wat mogelijkheden voor inzet kunststofrecyclaten in België
02-02-2018

Een studie van de OVAM zet de richting uit voor onze Belgische recyclagebedrijven en kunststofverwerkers. Een analyse van de Belgische markt geeft aan dat er nog heel wat opportuniteiten zijn om meer kunststofrecyclaat in te zetten. Het is gewoon een kwestie van het te doen!

 
 

INFO-Café: Gedragswijziging: veiligheid moet van binnenuit komen - presentatie online
01-02-2018

Vaak gestelde doelen zijn frequentie- en ernstgraden van arbeidsongevallen verminderen, mentaliteitswijziging, veiligheidsbewustzijn verhogen, medewerking van alle doelgroepen,… Hoe we veiliger kunnen werken? Dat was het thema van dit INFO-Café!

 
 

Artefact Symposium
21-02-2018

Cleantechoplossingen worden almaar belangrijker, en dus stijgt de vraag naar zeer specifieke metalen. Kan die vraag ingevuld worden door meer in te zetten op circulaire economie? Of kunnen bestaande mijnen duurzamer gaan werken? Tijdens het Artefact Symposium zoeken experts naar antwoorden.

 
 

Belgische recyclagesector voorzichtig positief over Europese plasticstrategie
18-01-2018

Eerder deze week maakte de Europese Commissie haar strategie voor de aanpak van plastic afval bekend. De Belgische sector van de Circulaire Economie is alvast positief over deze strategie en de getoonde intenties. Hopelijk volgen er ook snel concrete maatregelen uit.

 
 

Twaalf maatregelen voor een lokale circulaire economie
15-01-2018

Op 14 oktober 2018 zijn er in België opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. Vanuit de federatie hebben we het initiatief genomen om concrete maatregelen voor het afvalbeleid in een memorandum te bundelen. Twaalf om precies te zijn. Hopelijk kan het de lokale politici inspireren in hun beleidskeuzes.