Nieuws

Europees Parlement keurt pakket circulaire maatregelen goed - Belgische recyclagesector had liever wat meer ambitie gezien
19-04-2018

Op 18 april 2018 keurde het Europees Parlement haar Circular Economy Package goed. In dit pakket zitten een hele reeks maatregelen om de circulaire economie concreet vorm te geven en zo afval meer en meer om te zetten in herbruikbare materialen. Go4Circle juicht de goedkeuring toe, al had het pakket ambitieuzer mogen zijn.

 
 

Voor uw veiligheid en die van onze afvalophalers: Videocampagne sensibiliseert Wallonië
18-04-2018

Op woensdag 18 april lanceerden Go4Circle en COPIDEC met steun van de Waalse overheid een campagne om het grote publiek te sensibiliseren voor de gevaren van afvalinzameling. In enkele korte filmpjes, die in april en mei in de Waalse bioscopen en op de sociale media te zien waren, vertellen enkele afvalophalers over de moeilijke situaties die ze zelf hebben meegemaakt.

 
 

Go4Circle analyseert recyclageproblemen huishoudelijke verpakkingen
17-04-2018

In opdracht van de federale overheid, FOD Milieu en minister Marghem analyseert Go4Circle-Coberec 13 afvalstromen op hun recycleerbaarheid. De eerste stroom die werd geanalyseerd is het huishoudelijk verpakkingsafval. We ontdekten een hele reeks verpakkingen die recyclageproblemen geven.